ahrnell consulting

Ahrnéll Consulting AB – erbjuder unik individuell chefs- och ledarskapsutveckling

Förändringsledarskap
Kommunikativt ledarskap

(Ingår i ordniarie kursutbud från och med maj 2013)
Vi arbetar sedan 10 år tillbaka med uppdrag inom organisation och managementutveckling.

Upplägget på våra utbildningar och chefs- och ledarutvecklingsinsatser specialiseras efter varje uppdragsgivares önskemål och behov med direkt koppling till deltagarens dagliga arbete.

Mellan utbildningstillfällena i de olika chefs- och ledarskapsutvecklingsprogrammen får deltagaren tid att reflektera och använda nyvunnen kunskap i den egna vardagen. Forskningsteorier kopplas till det dagliga arbetet.

Ewa Ahrnéll är ansvarig utbildningsledare i chefs- och ledarskapsprogrammen och har lång erfarenhet av att arbeta med individer i team och ledningsgrupper.
Ewa innehar en internationell certifiering inom coaching (Associate Certified Coach, ACC) och är medlem i International Coach Federation (ICF) som är världens största branschorganisation för coaching med 11.000 medlemmar i 80 länder. ICF verkar för branschens kvalitetsutveckling. Professionella coachingsamtal genomförs enligt de etiska regler och principer som ICF förordar.

Ewa Ahrnéll är utsedd av Regeringskansliet till Ambassadör för kvinnors företagande. Ambassadörsprojektet ingår i programmet Främja kvinnors företagande som bidrar till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att flera företag drivs och utvecklas av kvinnor.

International Coach Federation, member         Associate Certified Coach